ULUSAL GENİŞBANT STRATEJİSİ

Sektördeki ilgili paydaşlarının görüşleri alınarak Bakanlığımızca hazırlanan “Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)” 11.12.2017 tarihli ve 2017/44 sayılı YPK Kararı ile kabul edilmiş ve 21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanmıştır. 

Bu planla, “Genişbant Arzının Oluşturulması”, “Genişbant Talebinin Oluşturulması” ve “Hem Genişbant Arzının ve Hem Talebinin Oluşturulması” başlıklarındaki üç ayrı stratejik amaç altında yer alan stratejilerin ve 25 adet eylemin uygulamaya alınması planlanmaktadır. 
Bu doğrultuda,  genişbant altyapısına ve genişbantın kullanılmasına yönelik 2020 ve 2023 yılları için belirlenen ülkemizin genişbant hedeflerine ulaşılması ve nihai hedef olan “HER YERDEN HERKESE GENİŞBANT” ana hedefine varılması sağlanacaktır. 

“Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)”nın uygulanmasına yönelik çalışmalar Haberleşme Genel Müdürlüğünce başlatılmıştır. 

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)  

“Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)’nda belirlenen hedefler ile eylemleri izlemek ve uygulanmasını sağlamak üzere Ulusal Genişbant Stratejisi İzleme Kurulunun oluşturulması, görevlerinin tespit edilmesi, kurulun toplanması ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Ulusal Genişbant Stratejisi İzleme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 17.01.2018 tarihli Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Genişbant Stratejisi İzleme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları