ULUSAL KAMU ENTEGRE VERİ MERKEZİ PROJESİ

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi, kamuya ait bilgi işleme kaynaklarının kontrol altında tutularak bir ortamda yönetilmesi, verilerin saklanması, işletilmesi ve tek bir noktadan sunulması için oluşturulan gelişmiş teknik altyapı ile donatılan yüksek düzeyli güvenliğin sağlandığı, 7/24 hizmetin sunulacağı, ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve yönetilebilir bir ekosistemdir. Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile her biri kendi veri merkezini kurmuş veya kuracak olan kurumların ayrı ayrı harcama yapmasının önüne geçilecek, yatırımlarda ve operasyonlarda verimlilik sağlanacaktır.

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi kapsamında 27.04.2017 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. 1.Faz çalışmaları (Mevcut Durum Analizi, İhtiyaç Analizi raporları ve Stratejik Rapor tamamlanmış olup Faz - 2 çalışmalarına başlanmıştır.

2.Fazda Kavramsal Veri merkezi Tasarımı, Ayrıntılı veri merkezi Tasarımı Arazi Etüdü çalışması ve Mimari Projeler hazırlanacaktır. Son fazda ise Yaklaşık Maliyet belirleme ve Yapıma ilişkin Teknik Şartnameler hazırlanacaktır.