Ensar KILIÇ
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Haberleşme Genel Müdürü

1970 yılı Ardahan doğumlu olan Ensar KILIÇ;
1992 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünü bitirdi.

THK Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri alanında iki ayrı Yüksek Lisans derecesi bulunmaktadır. Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Tezini “Ulusal Kamu Entegre Merkezi: Türkiye Üzerine Bir Analiz” konusunda hazırlamıştır. Yayınlanan makalesi: “Kılıç. Ensar., Özbilgin, İ.Gökhan., "Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ve Kamu Bilişim Yöneticileri Algısı", 2. Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 8-10 Ekim 2015”
1992 yılında Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret biriminde göreve başladı. TÜİK’de Genel Nüfus, Tarım ve Sanayi sayımları başta olmak üzere bir çok araştırmada Kontrolör ve Koordinatörlük görevlerinde bulundu.
2000 yılında açılan görevde yükselme sınavı ile Şube Müdürlüğü görevine atandı.
2005 yılında kurumlar arası geçişle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'de (eski DLH Genel Müdürlüğü) Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yaptı. Bu dönemde e-Devlet kapısı kurulum ve e-Ulaştırma Projeleri çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Aynı zamanda AYGM ölçeğinde EBYS, Yatırım İzleme ve Coğrafi Bilgi Sistemlerini kurulumunu ve uygulamaya alınmasını gerçekleştirdi.
2013 yılında Ulaştırma Denizlik ve Haberleşme Bakanımız Sn. Binali YILDIRIM’ın takdirleri ile Bakanlık bünyesinde Haberleşme Genel Müdürlüğü, e-Devlet Hizmetleri Daire Başkanı olarak atandı.
2016 yılı Ekim ayı itibarıyle Haberleşme Genel Müdür Vekili olarak atandı.
24 Aralık 2016 tarihinde, vekaleten yürüttüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü görevine, asaleten atandı.
Evli ve 1 çocuk babası olan Kılıç, İngilizce bilmektedir.

DENEYİM

5 Ekim 2016 Haberleşme Genel Müdürü
8 Ekim 2013 -4 Ekim 2016’ UDHB – HGM e-Devlet Hizmetleri Daire Başkanı
2005 – 2013 UDHB – AYGM Bilgi İşlem Şube Müdürü
2001 TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü emrine, Şube Müdürü (Görevde yükselme sınavı ile)
TÜİK, İhracat Bölüm Şefi ve İhracat Bölümü Müdür Yrd.
TÜİK 1992 Genel Sanayi Sayımı Sakarya İl Kontrolörlüğü
TÜİK 1991 Genel Tarım Sayımı Çanakkale, Konya ve Kars illeri Kontrolörlüğü
TÜİK 1990 Genel Nüfus sayımı Kontrolörlüğü

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

2016-2019 e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Çalışması
e-Devlet Kapısı Projesi e-KKTC Projesi
e-Devlet Yönetmelik Çalışması
Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi
e-Ulaştırma Projeleri
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Balıkçı Barınakları CBS projesi
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Mühendislik Yazılımlarının Tedariki, Uygulamaya Alma ve İşletimi
5651 Yasa Kapsamında Bilgi Güvenliği ve Log Yönetimi Sistemi Devreye Alma ve İşletme Çalışmaları
DLH Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Network İletişim Altyapı Projesi
Yatırım Projelerinin Online İzlenmesi Sistemi Projesi
Teknik Şartname ve İhale Komisyon Üyelikleri

 

SERTİFİKA BİLGİLERİ:

Peronite – Süreç Yönetimi
Microsoft 6451 Planning, Deploying and Managing Systems Center Configuration Manager
5047 Introduction to Installing and Managing Microsoft Exchange Server 2007
6424 Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory
50094A Deploying and Administering Microsoft Forefront Security for Exchange Server
Bilgi Erişim Güvenliği Sistemi
ISO/IEC 27001:2005 Standards
Security Center Maintenance & Administration
Web Uygulamaları
KİK Mevzuatı
Veri Toplama ve Verileri Değerlendirme
İhracat Rejimi Mevzuatı
Araştırma Teknik ve Metotları

ÜYE OLDUĞU STK'LAR

Kamu Bilişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi