Haberler

KamuNet Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

KamuNet Değerlendirme Toplantısı 150 Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Bakanlığımız konferans salonunda gerçekleştirildi.


Devamı

Ulusal AUS Strateji Belgesi Güncellemesi ve Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız tarafından “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2018-2020 Eylem Planı Hazırlama Projesi” kapsamında düzenlenen "Ulusal AUS Strateji Belgesi Güncellemesi ve Eylem Planı Çalıştayı" Antalyada gerçekleştirildi.


Devamı

Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında Kamu Bilişim Merkezlerinin kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Kamu Bilişim Merkezlerinin kurulmasına yönelik işbirliği protokolü Bakanımız Sayın Ahmet ARSLAN’ın himayelerinde Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel sekreteri Sayın Hayrettin GÜNGÖR’ün imzalarıyla gerçekleşti.


Devamı

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) Tanıtımı Gerçekleştirildi.

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) Tanıtımı Sayın Bakanımız Ahmet ARSLAN’ın himayelerinde Sayın Genel Müdürümüz Ensar KILIÇ ve özel sektör, işletmeciler ile sivil toplum kuruluşlarından geniş bir katılımla gerçekleştirildi.


Devamı

Ulusal Siber Savunma 2017 Tatbikatı Ankara’da gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Ulusal Siber Savunma 2017 Tatbikatı 29 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi.


Devamı

Ulusal AUS Stratejisi Güncellemesi ve Eylem Planı hazırlama projesi kapsamındaki Çalıştaylardan ikincisi olan “AUS Ekosistemi Stratejik Bakış Çalıştayı” Ankara’ da Gerçekleştirildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından “AUS Ekosistemi Stratejik Bakış Çalıştayı” 14 Kasım 2017 tarihinde Ankara’ da gerçekleştirildi.


Devamı

Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri İkinci Bakanlar Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri İkinci Bakanlar Toplantısı Bakanımız Sayın Ahmet ARSLAN’ın Himayelerinde 9 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.


Devamı

Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) çalışma grubu üçüncü toplantısı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 8 Kasım 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.


Devamı

Haberleşme Genel Müdürlüğü ve RACVIAC işbirliğiyle “Siber Güvenlik / Siber Güvenlik Projesinin Sürdürülmesi / Gelişmiş Eğitim Kursu” Antalya’da gerçekleştirildi.

26-27 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya’da Haberleşme Genel Müdürlüğü - RACVIAC (Güneydoğu Avrupa Bölgesel Silahların Kontrolü, Doğrulama ve Uygulamaya Yardım Merkezi) işbirliğiyle “Siber Güvenlik / Siber Güvenlik Projesinin Sürdürülmesi / Gelişmiş Eğitim Kursu” düzenlendi.


Devamı

Ekim Ayı e-Devlet Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

e-Devlet çalışmalarına ilişkin koordinasyon ve izleme faaliyetlerine yönelik kurumlar arası bilgi paylaşımını artırmak, bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltmak, e-Devlet Zaman Planı çalışmalarını ve gelişmeleri takip etmek amacıyla 04 Ekim 2017 tarihinde 2017 yılı içinde 7.’sı düzenlenen koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.


Devamı

Ulusal AUS Strateji Belgesi Güncellemesi ve 2018-2020 Eylem Planı Hazırlama Projesi Kapsamında “Yerel Yönetimler ve AUS Ekosistemi Paydaş Analiz Çalıştayı” Gerçekleştirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM arasında 03.07.2017 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında İstanbul’ da “Yerel Yönetimler ve AUS ekosistemi Paydaş Analiz Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.


Devamı

İnternet ve Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımının Artırılması Konulu Toplantı Gerçekleştirildi

İnternet ve Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımının Artırılması konulu Toplantı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 20 Eylül 2017 tarihinde yaklaşık 40 kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi


Devamı

Eylül Ayı e-Devlet ve Siber Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

e-Devlet ve Siber Güvelik çalışmalarına ilişkin koordinasyon ve izleme faaliyetlerine yönelik kurumlar arası bilgi paylaşımını artırmak, bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltmak, e-Devlet ve Siber Güvelik Zaman Planı çalışmalarını ve gelişmeleri takip etmek amacıyla 07 Eylül 2017 tarihinde 2017 yılı içinde 6.’sı düzenlenen koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.


Devamı

Ulak Yerli Baz İstasyonu Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Ulak Yerli Baz İstasyonu Bilgilendirme Toplantısı Müsteşar Yardımcımız Sayın Galip ZEREY Başkanlığında, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Sayın Celal Sami Tüfekçi, Haberleşme Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ ve konu ile ilgili diğer paydaşların katılımı ile Bakanlığımız toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Devamı

Ağustos Ayı e-Devlet ve Siber Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Başbakanlık Müsteşarı Sayın Fuat OKTAY, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sayın Suat Hayri AKA ‘nın katıldığı e-Devlet ve Siber Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Bakanlığımız Konferans Salonunda Gerçekleştirildi.


Devamı

ULUSAL AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ STRATEJİ BELGESİ GÜNCELLEMESİ VE 2018-2020 EYLEM PLANI HAZIRLAMA PROJESİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 2018-2020 Eylem Planı Proje Başlangıç Toplantısı, Mövenpick Hotel'de gerçekleştirildi.


Devamı

Gören göz projesi sözleşmesi imzalandı

41 ilde 5 bin görme engelli vatandaşımıza gören göz cihazlarının 2018'de bedelsiz olarak dağıtılacağı Gören göz projesi sözleşmesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü Makamında imzalandı


Devamı

WIMAX Projesi devam sözleşmesi imzalandı

Elektronik Haberleşme Altyapısı olmayan Askeri birlik, köy, mahalle, mezra ve benzeri yerleşim yerlerine telefon ve internet altyapısının kurulması ve işletilmesine ilişkin devam sözleşmesi imzalandı


Devamı

Görme engellilere 5 bin gören göz cihazı dağıtılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Gören Göz Projesi Sözleşmesinin yarın imzalanarak çalışmaların başlatılacağını belirterek, "Proje kapsamında 41 ilde yaşayan 5 bin görme engellimize gören göz cihazlarını 2018'de bedelsiz olarak dağıtacağız ve görme engellilerimizin yaşamını kolaylaştıracağız." dedi.


Devamı

4.5G mobil genişbant internet hizmeti ekipmanlarının fabrika kabulleri Huawei/Shenzhen tesislerinde yapıldı

1799 adet yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısının götürülmesi projesine 4.5G mobil genişbant internet hizmetinin ilave edilmesi amacı ile kurulumu yapılacak ekipmanların fabrika kabulleri muayene ve kabul komisyonu tarafından Huawei/Shenzhen tesislerinde gerçekleştirilmiştir.


Devamı

e-Devlet ve Siber Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsamettin GÜLHAN ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY'in Başkanlıklarında yapılan Toplantıda Bürokrasinin Azaltılması ve kamuda e-Dönüşüm, KamuNet, 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı ve Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.


Devamı

Mobil Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması ve İşletilmesi Sözleşmesi İmzalandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet ARSLAN, Bakanlık Müsteşarımız Sayın Suat Hayri AKA, Bakanlık Müsteşar Yardımcımız Sayın Galip ZEREY, Haberleşme Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ, Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve Vodafone CEO’su Colman Deegan’ın Katıldığı imza töreni Bakanlık Konferans salonunda gerçekleşti.


Devamı

e-Devlet Alanında Müsteşar Yardımcıları Koordinasyon ve Değerlendirme 3. Toplantısı Gerçekleştirildi

e-Devlet Koordinasyon ve Değerlendirme 3. Toplantısı Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsamettin GÜLHAN ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY'in Başkanlıklarında Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ ile Kamu kurumlarının Müsteşar Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımları ile gerçekleştirildi


Devamı

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi kapsamında kamu kurumlarının katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi


Devamı

Türk Keneşi & Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Türk Keneşi & Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü Etkinliği “Büyük Etki İçin Büyük Veri” temasıyla İstanbul’da Gerçekleştirildi


Devamı

Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu 2. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) çalışma grubu ikinci toplantısı Haberleşme Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 16 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.


Devamı

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinde yer alacak Radyo yayıncılarına yönelik bilgilendirme toplantısı Müsteşar Yardımcımız Sayın Galip ZEREY, Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ ve PTT Genel Müdürü Sayın Kenan BOZGEYİK’in katılımlarıyla İstanbulda Gerçekleştirildi.


Devamı

Fiberoptik Altyapısı ve Baz İstasyonu Çalıştayı 11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Yapılan Çalıştaya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türksat, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Telkoder ve Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği katıldı.


Devamı

e-Devlet Alanında Müsteşar Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

e-Devlet Koordinasyon Toplantısı Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsamettin GÜLHAN ve Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY’in Başkanlığında Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ ile Kamu kurumlarımızın Müsteşar Yardımcıları ve Daire Başkanlarının Katılımlarıyla Gerçekleştirildi.


Devamı

Akıllı Şehir Projesi Kapsamında Kars’ta düzenlenen etkinliğe, Sayın Bakanımız Ahmet ARSLAN ve Haberleşme Genel Müdürü Sayın Ensar Kılıç katıldı

Sayın Bakanımız Ahmet ARSLAN Kars Akıllı Şehir Projesi kapsamında Kars Kültür Müdürlüğü’nde yaptığı basın açıklamasının ardından, Kars Valilik Binasında Yer Alan Akıllı Şehir Yönetim Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.


Devamı

ULAK Baz İstasyonu Evrensel Hizmet Kullanımı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve operatörler tarafından deneyimlendi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenen ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı sahipliğinde geliştirilen ilk milli baz istasyonu ULAK’ın Evrensel Hizmet Kullanımı senaryosu, İstanbul Kurtköy’deki Netaş ArGe Yeni Nesil Haberleşme Sistemleri Laboratuvarı’nda deneyimlendi.


Devamı

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile “e-Devlet Kapısı’na Hizmet Entegrasyonuna İlişkin Protokol” imzalandı.

Müsteşar Yardımcımız Sayın Galip ZEREY, Haberleşme Genel Müdürü Sayın Ensar KILIÇ, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Adem CEYLAN ve TÜRKSAT Genel Müdürü Sayın Cenk ŞEN'in katıldıkları İmza Töreni Bakanlığımız Toplantı Salonunda Gerçekleştirildi


Devamı

ISEDAK Ulaştırma Ve İletişim Çalışma Grubu 9. Toplantısı Ankara'da Yapıldı

"İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Genişbant İnternet Yaygınlığının Arttırılması" temasıyla gerçekleştirilen toplantıya Kurumumuzdan Genel Müdürü Yardımcısı Gündüz Şengül Başkanlığındaki heyet Katılmıştır


Devamı

e-Devlet ve Siber Güvenlik Konularında Bakanlık Birimlerini Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantı, Bakanlığımız konferans salonunda gerçekleştirildi.


Devamı

Barcelona GSMA Mobil Dünya Kongresinde, Bakanlığımız Heyeti, global operatör liderleriyle görüştü.

Bakanlığımızca düzenlenen ve Müsteşarımız Sayın Suat Hayri AKA başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Bakanlığımız Heyeti ve Global Operatörler Liderleri katıldı.


Devamı

ULAK Satış Sözleşmesi İmza Töreni gerçekleştirildi

Barcelona GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan imza törenine, Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Suat Hayri AKA katıldı.


Devamı

Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Turkcell arasında Evrensel Hizmet Fonu kapsamında gerçekleştirilecek Kırsal Yerleşim Yerlerindeki 2G Hizmetlerinin 4,5G'ye Yükseltilmesi sözleşmesi imzalandı.

Sayın Bakanımız Ahmet ASLAN’ın himayelerinde, Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ ve Turkcell Genel Müdürü Sayın Kaan TERZİOĞLU'nun imza attığı sözleşme ile 1799 kırsal noktaya 4,5 kalitesinde hizmet götürülecek.


Devamı

KKTC e-Devlet Projesi 6. Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

K.K.T.C. e-Devlet Projesi 6. Değerlendirme Toplantısı Müsteşar Yardımcımız Sayın Galip ZEREY başkanlığında gerçekleştirilmiştir.


Devamı

2016 – 2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yapılan istişare toplantısı Bakanlığımızda gerçekleştirildi.

Müsteşarımız Sayın Suat Hayri Aka başkanlığında yapılan toplantıda, “2016 – 2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı“ kapsamında eylemlerin daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik  kurumlar arası görev paylaşımı ve işbirliği hususları ele alındı.


Devamı

Akıllı Ulaşım Sistemleri İzleme ve Yönlendirme Komitesinin 3. Toplantısı 31 Ocak 2017 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirildi.

Müsteşar Yardımcımız Sayın Galip ZEREY Başkanlığında, Haberleşme Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ ile Komite üyeleri ve ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, mevcut eylem planına dair gelişmeler komite üyeleriyle ve katılımcılarla paylaşıldı.


Devamı

Posta Hizmetleri Çalıştayı, 27-28 Ocak 2017 tarihlerinde, Antalya'da gerçekleştirildi.

Sayın Bakanımız Ahmet ARSLAN'ın talimatı üzerine Sayın Genel Müdürümüz Ensar KILIÇ'ın Başkanlığında 27-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya'da geniş katılımlı "Posta Hizmetleri Çalıştayı" düzenlenmiştir.


Devamı

KKTC e-Devlet Programı Dijital İmza Lansmanı Yapıldı.

KKTC e-Devlet programı dijital imza lansmanı 20 Ocak 2017 tarihinde, "kamuda dijital çağ başlıyor" sloganıyla gerçekleştirildi.


Devamı

Estonya’da Siber Güvenlik alanında işbirliğine yönelik temaslar gerçekleştirildi.

Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sn. Galip ZEREY ve Haberleşme Genel Müdürü Sn. Ensar KILIÇ beraberindeki heyet 16 Ocak 2017 tarihinde başkent Tallinn’de görüşmelerde bulundu.


Devamı

Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında işbirliği konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Bakanımız Sayın Ahmet ARSLAN ve Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri ışık'ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında işbirliğine yönelik bir dizi protokol imzalandı.


Devamı

İnternet Geliştirme Kurulu, yeni dönem ilk toplantısı, 15 Aralık 2016 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sayın Suat Hayri AKA başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kurul başkanı ve üyeler katıldı.


Devamı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet ARSLAN, İran Haberleşme ve İletişim Teknolojisi Bakanı Mahmud Vaizi ile bir araya geldi.

İki ülke arasında Bilgi ve iletişim konusunda iş birliğinin konuşulduğu toplantı, 13 Aralık 2016 tarihinde, başkent Tahran’da gerçekleştirildi.


Devamı

TASIM (Trans-Eurasian Information Super Highway – Trans Avrupa Süper Bilgi Otoyolu) Projesi Toplantısı Bakü'de yapıldı.

9.11.2016 tarihinde Bakanımız Sayın Ahmet ARSLAN ve Azerbaycan, Kazakistan, Çin’den mevkidaşları ile ITU Genel Sekreterinin de katılım sağladığı TASIM (Trans-Eurasian Information Super Highway – Trans Avrupa Süper Bilgi Otoyolu) projesi toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilmiştir.


Devamı

Türk KENEŞİ Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1’inci Bakanlar Konferansı gerçekleştirildi.

Türk KENEŞİ Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1’inci Bakanlar Konferansı; Bakanımız Sayın Ahmet ARSLAN, Azerbaycan Haberleşme ve Yüksek Teknoloji Bakanı Ramin Guluzade, Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Alan Azhibayev ve Kırgızistan Enformasyon Teknolojileri ve Haberleşme Devlet Komitesi Başkanı Bakyt Sharshembiev liderliğinde 29.11.2016 tarihinde, Bakü’de gerçekleştirilmiştir.


Devamı

Türk KENEŞİ Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi.

28.11.2016 tarihinde, Bakü’de yapılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Türk KENEŞİ Çalışma Grubu toplantısına Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ başkanlığında bir heyet tarafından katılım sağlanmıştır.


Devamı

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı ile KamuNet Projesi Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinlik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan'ın himayelerinde, 23 Kasım 2016 tarihinde, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından, JW Marriott Hotel’ de düzenlendi.


Devamı