Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) Tanıtımı Gerçekleştirildi.

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) Tanıtımı Sayın Bakanımız Ahmet ARSLAN’ın himayelerinde Sayın Genel Müdürümüz Ensar KILIÇ ve özel sektör, işletmeciler ile sivil toplum kuruluşlarından geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Sayın Ensar Kılıç yaptığı açılış konuşmasında Ulusal Genişbant Stratejisi çalışmalarına Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Kasım 2016 tarihinde başladıklarını ifade ederek, strateji ve eylem planını 24 Mart 2017 tarihinde tamamlayarak paydaşların görüşlerine açtıklarını söyledi.

Kılıç, 75 kurum ve kuruluşun görüşleri alındıktan ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra çalışmanın 9 Ağustos 2017 tarihinde Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulduğunu belirterek Stratejimiz bugünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir dedi.

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı 3 stratejik amaç ve 25 eylemden oluştuğunu anlatan  Kılıç, Bu strateji ile yeni nesil teknolojilerin altyapısını oluşturmak, yaygınlaştırmak ve katma değeri yüksek hizmetler geliştirmek amacıyla sektöre yönelik 2020 ve 2023 hedeflerini belirlediklerini kaydetti.

5G ve ötesi uygulamalar, Endüstri 4.0., nesnelerin interneti, akılı şehirler ve akılı ulaşımda yaşanan  gelişmelere ve ihtiyaçlara dikkat çeken Kılıç, “Yüksek hız ve kapasitedeki genişbant hizmetlerinin tüm ülkeye yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Hazırlamış olduğumuz stratejimizde bu ve benzeri konular öngörülerek hedefler ve eylemler ortaya konulmuştur.” şeklinde konuştu.

Bakanımız Sayın Ahmet Arslan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek vizyonu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın liderliğinde ortaya konulan, 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine odaklandıklarını söyledi. Bu hedefe ulaşabilmek için yeterli kapasite, hız ve kalitede iletişim altyapısının ve hizmetlerin sunulmasının olmazsa olmazları arasında bulunduğunu dile getiren Sayın Ahmet Arslan, bu kapsamda hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade etti.

Bakanlık olarak ülkenin genişbant ve fiber altyapısını geliştirme ile internet kullanımını arttırma hedeflerini net ve kararlı bir şekilde bu belgeyle ortaya koyduklarını belirten Sayın Ahmet Arslan, bilişim ve haberleşme sektöründe gerek hizmetleri gerekse altyapı yatırımlarını artırmanın, ilk on ekonomi içinde yer alabilmek için ön şartlardan birisi olduğunun bilincinde hareket ettiklerini kaydetti.

Sayın Ahmet Arslan, 2017-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın, tüm paydaşların üzerinde mutabık kaldığı uygulamayı başlattıklarını ifade ederek, strateji ve eylem planında, yüksek kapasite ve hızda genişbant altyapısının ülke genelinde yaygınlaştırılmasının, altyapı ve hizmette rekabete dayalı pazar oluşturulmasının, talebin artırılması, vatandaşın ve iş dünyasının hayatının kolaylaştırmasının hedeflendiğini bildirdi.

Başta fiber ve 4,5G olmak üzere genişbant altyapı yatırımlarının daha üst seviyelere çıkarılmasını hedeflediklerini ifade eden Sayın Ahmet Arslan, fiber ve mobil altyapı kurulumunun desteklenmesi ile kablo TV şebekesinin yaygınlaştırılması konularında proje ve düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Genişbantı yaygınlaştırmak için stratejide talebi artırmayı hedefleyen eylemlere de yer verdiklerini dile getiren Sayın Ahmet Arslan, söz konusu eylemleri şöyle özetledi:

"Sektörün üzerindeki vergi ve mali yükleri azaltacağız. Türkçe içerikleri destekleyerek, sayısının ve niteliğinin artırılmasını sağlayacağız. Milli e-posta ve güvenli mesajlaşma sistemi projesini hayata geçireceğiz. Engelliler, düşük gelirliler ve sosyal desteğe muhtaç vatandaşlarımızın haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler yürüteceğiz. İnternet kullanımındaki güvenin artırılmasına yönelik faaliyetlerimize özellikle devam edeceğiz. e-Ticaret uygulamalarında rakamlar baş döndürücü hızla büyüyor. İnsanlarımızın internet üzerinden alışverişe yönelik güvensizliği çok yüksek, vatandaşın bu konuda doğru bilgilendirilmesi adına adımlar atacağız. Şebekeler üstü uygulamalara yönelik alacağımız tedbirlerle yerli katkıyı ve milliliği ön plana çıkaracağımız tedbirleri alacağız. Bulut bilişim ve nesnelerin interneti uygulamalarının yaygınlaştırılması için teşvik mekanizmaları oluşturacağız."

Sayın Ahmet Arslan, arz ve talebi birlikte artıracak Ar-Ge ile yerli ve milli üretimi ön planda tutacak eylemlere stratejide yer verdiklerini anlatarak, yerli ve milli üretim ile Ar-Ge yeteneğinin artırılması amacıyla teşvikleri ve yükümlülükleri geliştireceklerini, 5G ve ötesi standart çalışmalarına katkı vererek Ar-Ge ve yerli ürünlere teşvikleri artıracaklarını, milli ürünlerle 5G'ye geçen öncü ülkeler arasında yerlerini alacaklarını anlattı.