Ekim Ayı e-Devlet Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

e-Devlet çalışmalarına ilişkin koordinasyon ve izleme faaliyetlerine yönelik kurumlar arası bilgi paylaşımını artırmak, bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltmak, e-Devlet Zaman Planı çalışmalarını ve gelişmeleri takip etmek amacıyla 04 Ekim 2017 tarihinde 2017 yılı içinde 7.’sı düzenlenen koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip Zerey, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Sayın Ensar Kılıç, UDHB e-Devlet Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Sevil Ayça Taşçı, UDHB Siber Güvenlik Daire Başkanı Sayın İlhan Kesgin, TÜRKSAT Genel Müdürü Sayın Cenk ŞEN, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili Müsteşar Yardımcıları, Başkanları, Genel Müdürleri, Daire Başkanları ve Uzmanları katılım sağlamıştır.

Toplantı Sayın Galip Zerey’in ve Sayın Ensar KILIÇ’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün sunumunun ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın  MERSİS’e ilişkin  bilgilerin yer aldığı sunumla devam etmiştir. Ardından kamu kurumları üst yöneticilerine yönelik siber güvenlik farkındalık sunumu gerçekleştirilmiştir.

Toplantı yapılan görüş alışverişlerinin ardından sona ermiştir.