İnternet ve Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımının Artırılması Konulu Toplantı Gerçekleştirildi

İnternet ve Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımının Artırılması konulu Toplantı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 20 Eylül 2017 tarihinde yaklaşık 40 kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi

Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sayın Başbakanımızın yönlendirmesi ve Sayın Bakanımız Ahmet ARSLAN’ın talimatlarıyla ülke genelinde internet altyapısını ve kullanımını yaygınlaştırmaktayız. Ayrıca bu altyapı üzerinden sosyal medyanın doğru ve etkin kullanımı konusunda da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu alanın en önemli konularından birisini “İnternet ve Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımının Artırılması” başlığı oluşturmaktadır. Bu konuya yönelik olarak düzenlenen toplantı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 20 Eylül 2017 tarihinde yaklaşık 40 kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Haberleşme Genel Müdürü, İnternet Geliştirme Kurulu Başkan ve üyeleri, Türk Dil Kurumu Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu temsilcileri ile Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve İşletmecilerden oluşan üst düzey katılım sağlanmıştır.

Toplantı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip Zerey ve  Genel Müdürümüz Sayın Ensar Kılıç’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Sayın Galip Zerey’in internet ve sosyal medyada Türkçenin doğru kullanımının önemli olduğuna ve paydaşların bu konudaki görüşleri dinlemek için bu toplantının organize edildiğine vurgu yapan konuşmasından sonra Genel Müdürümüz Sayın Ensar Kılıç “Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet kullanımının tüm toplum kesimlerinde yaygınlaştığını, çocuklarda ise internet kullanımının 8-9 yaşına kadar indiğini ifade ederek özellikle sosyal medyada Türkçenin doğru kullanılmadığını, sosyal medyada bir takım kısaltmalar yapıldığını bunun da Türkçenin gelişiminin önünde bir engel olduğunu, dolayısıyla bu toplantıda konunun tüm paydaşlarını bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmak istediklerini” ifade etmiştir.

Kılıç; ayrıca Haberleşme Genel Müdürlüğü olarak kamuda sosyal medyanın kullanımına ilişkin rehber hazırlığı içinde olduklarını, bu toplantıdan elde edilecek sonuçlar ile ilgili çalışmanın kapsamının daha da olgunlaşabileceğini belirterek; Türkçe konusunda görev-yetki ve sorumlulukları bulunan kurumlarımızdan Türk Dil Kurumu (TDK), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına da önemli roller düştüğüne değinmiştir. 

Daha sonra toplantı İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Sayın Tayfun Acarer’in moderatörlüğünde katılımcıların görüşleri alınarak devam etmiştir.

Toplantıda TDK Başkanı dilin bir milletin yaşamındaki önemine vurgu yaparak gerekli önlemlerin alınmaması halinde toplumda önce musikinin sonra mecazın en sonunda da dilin yok olabileceğini ifade etmiştir.

Ayrıca toplantı katılımcıları tarafından,

 • Çocuklarda ve gençlerde Türkçenin doğru kullanımının baskı ile sağlanamayacağı, çocuklara konuyu yine sosyal medya imkânlarını kullanarak doğru bir şekilde anlatılması gerekliliği,
 • Gençlerin Devletin bu konuda çok fazla müdahaleci olmamasını tercih ettikleri,
 • Türkçe içerik üretmenin önemi,
 • Daha sonraki toplantılarda gençler ve çocuklarında fikirlerini sunabilecekleri ortamın sağlanması,
 • Gençlerin Türkçenin doğru kullanımını sağlayacak etkin kanalların oluşturulması,
 • Kültür ve Dilin önemli olduğu ve dile hakim olmak için teknolojiye hakim olmanın gerekliliği,
 • Yerli ve milli sosyal medya uygulamalarının oluşturulması,
 • Sık kullanılan ancak Türkçe dil desteği sağlanmaya sosyal medya uygulamalarının yöneticileri ile desteğin sağlanması için görüşme yapılması,
 • Türk dilinin kullanımının artırılması için “Kamu Spotu” hazırlanmasına ve bu hazırlanan kamu spotunun sosyal medya ortamlarında yayınlanması,
 • EBA, BİP ve TAMBU gibi uygulamaların yerlilik açısından önemli olduğuna ve daha da geliştirilmesinin gerekliliğine,
 • Oyunlarda kullanılan dilin düzgün kullanımının, Türkçenin doğru kullanımına da katkı sağlayabileceği,
 • Okuma kültürünün desteklenmesinin gerekliliği ve ödüllü yarışmalar yapılarak Türkçenin kullanımının gençler arasında değerinin artırılabileceği,
 • Yabancı dildeki teknik terimlerin Türkçe karşılıklarının, teknoloji kullanılmaya başlanmadan önce oluşturulması,

gibi hususlara vurgu yapılmıştır.

Toplantının neticesinde; büyük önem arz etmesi sebebiyle, konunun alt başlıklarına yönelik benzeri etkinliklerin Haberleşme Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda bundan sonra da düzenlenmesi ve toplantılarda konunun paydaşları olan Sivil Toplum Kuruluşları, İşletmeciler, Üniversiteler ve ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile medya temsilcilerinin etkin katılımının sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.