Ağustos Ayı e-Devlet ve Siber Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Başbakanlık Müsteşarı Sayın Fuat OKTAY, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sayın Suat Hayri AKA ‘nın katıldığı e-Devlet ve Siber Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Bakanlığımız Konferans Salonunda Gerçekleştirildi.

e-Devlet çalışmalarına ilişkin koordinasyon ve izleme faaliyetlerine yönelik kurumlar arası bilgi paylaşımını artırmak, bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği azaltmak, e-Devlet Zaman Planı çalışmalarını ve gelişmeleri takip etmek amacıyla 03 Ağustos 2017 tarihinde 2017 yılı içinde 5.si düzenlenen “e-Devlet ve Siber Güvenlik Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, Başbakanlık Müsteşarı Sayın Fuat OKTAY, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Sayın Suat Hayri AKA ‘nın katılımları ile gerçekleşmiştir.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsamettin GÜLHAN ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY,  Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Gündüz ŞENGÜL, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanı Sayın Ali ARSLAN, UDHB e-Devlet Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Sevil Ayça TAŞCI, UDHB Siber Güvenlik Daire Başkanı Sayın İlhan KESGİN, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili Müsteşar Yardımcıları, Başkanları, Genel Müdürleri, Daire Başkanları ve Uzmanları katılım sağlamıştır.

UDHB Haberleşme Genel Müdürü Sayın Ensar Kılıç’ın “e-Devlet Zaman Planı” çerçevesinde bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması, e-Devlet ve Siber güvenlik üzerine Başbakanlığın ve Bakanlığımızın gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin yaptığı sunum ve konuşmayla toplantı başlamıştır.

e-Devlet Zaman Planı çerçevesinde kurumların e-Devlet, Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi, Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi ve KamuNet çalışmalarına destek vermeleri, bu çalışmalara katkı sağlamaları gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca kurumların e-Devlet Kapısı’ndan daha fazla başvuru hizmeti sunmaları, ihtiyaç duyulan siber güvenlik testlerinin tamamlanması ve kurumlar arasındaki veri alışverişinin hızlandırılması da konuşulan konular arasında yer almıştır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ‘ne tüm kurumların geçmesi gerektiği, şu an gelinen noktada kurumların büyük bir kısmının EBYS ‘ye geçtiği belirtilmiştir. İlerleyen süreçte kamu kurumları arasındaki yazışmaların elektronik ortamdan sağlanacağı, kağıt ortamında yapılan yazışmaların ortadan kaldırılmasının hedeflendiği ifade edilmiştir.

Başbakanlık Müsteşarı Sayın Fuat Oktay e-Devlet Zaman Planı’nın önemine değinen bir konuşma yapmıştır. Çalışmaların en üst düzeyde sıkı şekilde takip edildiğini belirten Sayın Fuat Oktay, Başbakan ve Bakanlar ve Müsteşarlar nezdinde konu hakkında yapılan çalışmaların periyodik olarak takip edildiğini ifade etmiş ve kurumların üzerine düşen görevleri aksatmadan yerine getirmelerinin önemini vurgulamıştır. Siyasi sahipliğin Başbakanlık tarafından en üst seviyede sahiplendiğini belirten Sayın Fuat Oktay, idari ve bürokratik sahipliğin ise UDHB tarafından yerine getirildiğini ifade etmiştir. Kurumlarla paylaşılan “e-Devlet Zaman Planı” takvimine hassasiyetle uyulması gerektiğinin altını çizen Sayın Fuat Oktay, yapılan çalışmaların başarıya ulaşacağına olan inancını vurgulamıştır.

UDHB Müsteşarı Sayın Suat Hayri Aka ise yapılan çalışmaların titizlikle takip edildiğini, karşılaşılan engeller, riskler ile ilgili üst seviyede siyasi ve idari sahiplik ile en hızlı yoldan çözülmeye çalışıldığını ifade etmiştir. Bakanlık olarak yoğun bir çalışma içerisinde yer aldıklarını belirten Sayın Suat Hayri Aka, e-Dönüşümün sağlanması noktasında tüm kurumların üzerlerine düşen görevleri sahiplenmesinin önemine dikkat çekmiştir.

Toplantıda Adalet Bakanlığı BİDB Başkanı Sayın Servet Gül ve Yükseköğretim Kurumu BİDB Başkanı Sayın Hasan Lale e-Devlet Zaman Planı çerçevesinde kurumlarında yapmış oldukları Bürokrasinin azaltılması, e-Devlet, EBYS, Siber Güvenlik çalışmaları hakkında bilgiler veren sunum gerçekleştirmiş ve ardından toplantı sona ermiştir.

Toplantıda yapılan sunumlar;

e-Devlet Sunumu

Adalet Bakanlığı Sunumu

YÖK Sunumu