e-Devlet Alanında Müsteşar Yardımcıları Koordinasyon ve Değerlendirme 3. Toplantısı Gerçekleştirildi

e-Devlet Koordinasyon ve Değerlendirme 3. Toplantısı Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsamettin GÜLHAN ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY'in Başkanlıklarında Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ ile Kamu kurumlarının Müsteşar Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımları ile gerçekleştirildi

Bakanlığımızın görevleri kapsamında e-Devlet çalışmalarına ilişkin koordinasyon ve izleme faaliyetlerine yönelik kurumlar arası bilgi paylaşımı amacıyla 04.04.2017 ve 05.05.2017 tarihlerinde Müsteşar Yardımcıları ve Daire Başkanları seviyesinde toplantılar gerçekleştirilmiştir. 5 Mayıs’ta gerçekleştirilen toplantıda “Bürokrasinin Azaltılması” ve “kamuda e-Dönüşüm” çalışmaları kapsamında e-Devlet çalışmalarının yakından takip edildiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsamettin GÜLHAN ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY’in Başkanlıklarında, Haberleşme Genel Müdürü Ensar KILIÇ ile Kamu kurumlarının Müsteşar Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımlarıyla 05.06.2017'de 2017 yılının 3. e-Devlet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Sayın Hüsamettin GÜLHAN ve Sayın Galip ZEREY’in açılış konuşmaları ile başlayan toplantı, Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ ve Sayın Hüsamettin GÜLHAN'ın yaptıkları sunum ve konuşmalar ile devam etmiştir. Daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile soru-cevap ve değerlendirme bölümüne geçilmiştir.