Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu 2. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) çalışma grubu ikinci toplantısı Haberleşme Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 16 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan  Genel Müdürümüz Sayın  Ensar Kılıç "Türk Keneşi olarak, uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki toplantılarda, ortak tavır sergileyecek konu başlıklarını belirleyip, birlikte davranabiliriz" dedi. TASIM projesinin daha da ivme kazanması gerektiğinin altını çizen Genel Müdürümüz Sayın Ensar Kılıç konuşmasının devamında Bilgi ve İletişim teknolojileriyle bu sektörün temel hedefinin, bölgesel refah ve işbirliğini artıracak mekanizmaları oluşturmak ve bu kapsamda geleceğe yönelik politikalarla stratejiler geliştirilmesine önem vermek olduğunu belirtti. e-Devlet hizmetlerinin önemine değinen Genel Müdürümüz Ensar Kılıç, Devletlerin vatandaşlarına sundukları hizmetleri elektronik ortama taşıyarak, vatandaşlarının hizmetlere kolay ve kaliteli bir şekilde erişimini sağlamalarını gerektiğini ifade etti. Genel Müdürümüz Ensar Kılıç, Bilgi toplumu hizmetlerinin güvenli bir ortamda geliştirilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli, gelişmiş hizmet sunulması için çalıştıklarını söyledi.

Toplantının devamında Üye devletlerin uzmanlardan oluşan alt çalışma grupları (e-Devlet, Siber Güvenlik, TASIM projesi ve fiber altyapının geliştirilmesi, Uydu iletişimi) eş zamanlı olarak toplantılarını gerçekleştirdiler. Öğleden sonraki oturumda ise toplantıların değerlendirmesi ve atılması gereken adımlar konuşuldu. Toplantının sonunda bu yıl gerçekleşecek olan Türk Keneşi Bakanlar Toplantısına kadar ilerleme kaydedilmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu. Keneş Üyesi uzman katılımcılar bugüne kadar en verimli toplantılardan birinin gerçekleştiğine ortak vurgu yaparak, memnuniyetlerini dile getirdi.