Fiberoptik Altyapısı ve Baz İstasyonu Çalıştayı 11-12 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Yapılan Çalıştaya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türksat, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Telkoder ve Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği katıldı.

Fiberoptik Altyapısı ve Baz İstasyonu Çalıştayı 11-12 Nisan tarihlerinde  Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türksat, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Telkoder  ve Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Bilgi Toplumuna dönüşüm ve telekomünikasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla fiberoptik altyapısı ve baz istasyonlarının kurulmasının önündeki engeller ele alınmış ve çözüm önerileri Çalıştay’da ortaya konmuştur.

Geçiş hakkı, tesis paylaşımı, kazı izin süreçleri, imar mevzuatı, yer seçim belgesi gibi konulara ilişkin kısa, orta ve uzun vadede çözüm önerileri oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulmuş ve bu konulardaki çalışmaların hızlandırılması konusunda mutabık kalınmıştır. 

Ayrıca, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı hakkında sektördeki paydaşların görüşleri alınmıştır.