e-Devlet Alanında Müsteşar Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

e-Devlet Koordinasyon Toplantısı Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsamettin GÜLHAN ve Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY’in Başkanlığında Genel Müdürümüz Sayın Ensar KILIÇ ile Kamu kurumlarımızın Müsteşar Yardımcıları ve Daire Başkanlarının Katılımlarıyla Gerçekleştirildi.

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması amacıyla kamu kurumları arasında e-Devlet alanında e-Devlet ile Bürokrasinin Azaltılması ve e-Dönüşüm çalışmalarının değerlendirildiği, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabilmek amacıyla 4 Nisan 2017’de koordinasyon toplantısı yapılmıştır.

Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından bizzat takip edilen “Bürokrasinin Azaltılması” ve kamuda “e-Dönüşüm” çalışmaları kapsamında kurumlarca gerçekleştirilmesi gereken görev ve sorumlulukların belirlenerek hayata geçirilmesine yönelik olarak; Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsamettin GÜLHAN ve Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip ZEREY’in başkanlıklarında kamu kurumlarımızın Müsteşar Yardımcıları ve Daire Başkanları ile toplantı yapılmıştır.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Hüsamettin Gülhan ve Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip Zerey’in konuşmalarının ardından Genel Müdürümüz Sayın Ensar Kılıç tarafından konuya ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. Programın son bölümünde bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik konuşma ve değerlendirmeler yer almıştır.