2016 – 2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yapılan istişare toplantısı Bakanlığımızda gerçekleştirildi.

Müsteşarımız Sayın Suat Hayri Aka başkanlığında yapılan toplantıda, “2016 – 2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı“ kapsamında eylemlerin daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik  kurumlar arası görev paylaşımı ve işbirliği hususları ele alındı.