1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi Gerçekleştirildi

Birinci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ev sahipliğinde yapıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, UAB Bakan Yardımcıları Enver İskurt, Selim Dursun ve Dr. Ömer Fatih Sayan, AUS Türkiye Başkanı Erol Yanar, ITS Serbest Danışmanı Dr. Khaled El Araby ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin tüm boyutlarıyla değerlendirildiği toplantının açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, teknolojinin öneminden bahsederek konuşmasına başladı. Özellikle toplumsal yaşamda, teknolojinin itici bir güce sahip olduğuna dikkat çeken Turhan, “Ulaşım alt yapısı tam da böyle bir alandır. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri,  erişim altyapılarıyla doğru orantılıdır. Bunlar kadar önemli olan bir husus da bilişim değerleri, erişim yapılarının zenginliğidir. Bu değerleri görmezden gelerek toplumsal refahın belirlenmesi mümkün değildir. Artık ülkeler de stratejik planlamalarını bu realiteyi merkeze alarak yapıyor, daha doğrusu yapmak zorunda kalıyor” dedi.  

Türkiye’nin bilgi toplumu olma noktasında büyük mesafeler kat ettiğine dikkat çeken Turhan, “2000’li yılların başında ülkemizin bilişim alanında kayda değer bir yeri maalesef yoktu. Bugün ülkemiz, bilişim teknolojileri alanında yaptığımız çalışmalarla dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip hale geldi. Fiber altyapı uzunluğumuz 81 bin km civarındaydı. Bugün 350 bin km’ye yaklaştı. Dünyanın en hızlı mobil haberleşme altyapılarından birini kurduk. Kendi ürettiğimiz baz istasyonları ile 4,5 G üzerinden haberleşiyoruz. 5G içinde çalışmaları başlattık. 5G de dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alıp, kendi teknolojimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Sektörün önünü açacak yasal düzenlemeleri bir bir hayata geçirdik. Haberleşme altyapısının yaygınlaştırılması ve hızlandırılması için geçiş hakkı ve tesis paylaşımına yönelik düzenlemeler yaptık. Birbirleriyle haberleşip ortak hareket eden araç ve yazılımlar yapılan hataları ve kazaların meydana gelme oranını azaltıyor” sözleriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ulaşıma iletişimin de dahil olmasıyla yepyeni bir kategorinin doğduğuna dikkat çeken Turhan, “Adına kısaca “Akıllı Ulaşım” dediğimiz, “bilişim destekli ulaşım” diye de özetlenebilecek olan bu yeni kategori, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi.

Artık alışkanlık hâline geldiğinden çoğumuzun farkına bile varmadığı birçok akıllı ulaşım uygulaması her an çalışmakta ve gerek sürücülere gerekse yolculara hizmet vermekte. Keza ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında “tekerlek dönsün” anlayışıyla sadece memleketin her köşesine ulaşmayı hedefleyen çalışmalardan bugün teknolojiyi yollara uyarlayan akıllı yollara gelebildik. Hatta artık uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yol yapımı, en önemli önceliğimiz ve hedefimiz haline geldi” açıklamalarında bulundu.

Bakan Turhan: AUS 2023 Yol Haritamızı Oluşturduk

Turhan konuşmasında, “Yol, araç ve yolcu arasında karşılıklı iletişimin sağlanmasıyla ortaya çıkan Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ülkemizde etkin kullanılabilmesi ve yurt geneline yaygınlaştırılması için 2023 Stratejimizi de belirledik. Akıllı Ulaşım Sistemleri 2023 Stratejimizi eylem planıyla somutlaştırarak yol haritamızı oluşturduk. Kentiçi ulaşım konularında da yerel idarelerle birlikte hareket ediyoruz. Şehirlerarası ulaşımda en büyük paya sahip karayolu öncelikli çalışmalarımız ise hızla devam ediyor.  Birbirleriyle haberleşip ortak hareket eden araç ve yazılımlar, yapılan hataları ve kazaların meydana gelme oranını azaltıyor. Gelişmiş ülkelerde bulunan affeden yol uygulamalarını ülkemizde uygulamaya başladık” ifadelerine yer verdi.

Bu kapsamda yapılan çalışmaları aktaran Bakan Turhan, “Bizim akıllı ulaşım hizmetlerimizin temelinde insanımıza verdiğimiz değer var. Bakanlık olarak oluşturduğumuz ulaştırma politikalarıyla hayata geçirdiğimiz ve geçirmeye devam ettiğimiz akıllı ulaşım sistem ve teknolojileriyle en baştaki hedefimiz ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaları azaltmak. Biz bu çalışmalarla kaza oranlarını azalttığımız gibi seyahat sürelerini de kısalttık. Vaktin en değerli sermayemiz olduğu bu çağda vatandaşlarımız ve girişimcilerimiz için zamanı daha etkin kullanmanın yollarını açtık. Yine bu sayede ulaşımdan kaynaklanan çevresel olumsuzlukları en aza indirmeye çalışarak sera gazı salınmasını azalttık” bilgisini paylaştı.

Bakan Turhan: Vatandaşlarımıza Yolun da Şehrin de Akıllısı Yaraşır

Akıllı Ulaşım Sistemleri vasıtasıyla kaza noktasına sağlık birimlerinin ulaşımının kolaylaştığını, trafikte bekleme sürelerinin azaldığını ve yolculukların daha konforlu hale geldiğini belirten Turhan, “Akıllı ulaşım altyapısının getirilerini kent içinde de sağlayabilmek için benzer altyapıları kentlerimizde de kuruyoruz ve şehirleri de akıllı hale getiriyoruz. Vatandaşlarımıza hızlı, kaliteli akıllı kent hizmetlerinin verilebilmesi için ulaşım, sağlık, güvenlik, enerji ve çevre dostu uygulamaların birbiriyle etkileşimli olmasını amaçlıyoruz.  Teknolojinin gelişim hızı yatırımların gerçekleşme hızını aşabiliyor. Bunu bilerek, geleceği düşünerek hareket ediyoruz. Tüm planlarımızı ve altyapımızı olabildiğince esnek ve gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlıyor ve hayat geçiriyoruz. Bu yolda bize yardımcı olan, akıllı ulaşım sistemlerinin gelişmesinde akılcı, proje üreten, kurumları veya kişileri teşvik eden bu tip organizasyonlar çok önemli. Vatandaşlarımıza yolun da şehrin de akıllısı yaraşır” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından “Aklın Yolu Akıllı Yollar Ödülleri” verildi. Ödül töreni sonrası panellere geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Dünya AUS ile Şekilleniyor” adlı oturumun moderatörlüğünü yaptı. Sayan’a panelde Avrupa Komisyonu Politika Görevlisi

Pedro Barradas, ERTICO Yönetim Kurulu Üyesi ve Yenilik ve Yayılma Direktörü Dr. Yohanna Tzanidaki, Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü İcra Kurulu Üyesi Dr. Young Kyun Lee, Finlandiya ITS, Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Markus Melander eşlik etti.

 

Bakan Yardımcısı Sayan: AUS Ulaşıma Yön Veren En Önemli Konular Arasında

Teknolojinin etkilerinden bahseden Bakan Yardımcısı Sayan, “Bildiğiniz gibi bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi ve nüfus artışı; kapasitesi yüksek, daha hızlı, daha güvenli, daha çevreci ve daha konforlu ulaşım isteğini öne çıkardı. Böylece insan ve çevre odaklı, güvenli, verimli ve etkili bir ulaştırma altyapısı ve çevreye zararı en aza indirgeyen politikaların uygulanması da ihtiyaçtan öte zorunluluk haline dönüştü. Geçmişte yalnızca iyi gelişmiş bir ulaşım ağına sahip olmak yeterliyken, değişen dünya düzeninden mütevellit bugün bunun yanına yeni bir şey daha eklendi ki o da gelişmiş bir teknoloji. Günümüzde hızla ilerleyen teknolojinin yardımıyla ürettiği ürünleri hızlı, güvenli ve kolayca geniş pazarlara ulaştırmak isteyenlerin ve modern bir şehir inşa etme hayali kuranların ihtiyaç duyduğu “Akıllı Ulaşım Sistemleri” 21. yüzyılda ulaşıma yön veren en önemli konulardan biri haline geldi” şeklinde konuştu.

AUS’un ülkemizde 90’lı yıllardan beri yaygınlaşmaya başladığına dikkat çeken Sayan, “Trafik yönetim sistemleri, elektronik ödeme sistemleri, sürücü destek ve akıllı araç sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri gibi pek çok alt sisteme sahip olan AUS, Türkiye’de gelecek için katma değer yaratabilecek önemli bir sektör konumuna ulaştı. Bakanlığımızın en önemli yatırım alanlarından biri de Akıllı Ulaşım Sistemleridir. AUS uygulanmasının takibi,  ülke genelinde belirlenmiş standartların kullanılmasının sağlanması, söz konusu sistemlere ilişkin haberleşme altyapılarının yaygınlaştırılması ve bu kapsamdaki uluslararası ilişkilerin yürütülmesi konularında çalışmalara devam ediyoruz.

Küresel etkileşimin hat safhada olduğu günümüz dünyasında akıllı ulaşım sistemleri çok daha fazla önemi haiz bir konu haline gelmiştir. Ülkemizin jeopolitik konumunun önemi, bulunduğu bölge ile her anlamdaki entegrasyonu, ekonomik hedefleri ve bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüdüğümüz 2023 vizyonu; bizim öncü, etkin, akıllı, tamamen yerli ve milli bir ulaşım ağını oluşturmamız için en önemli sebeplerimizdendir. Başarılı bir şekilde akıllı ulaşım sistemi mimarisini oluşturmak adına ortak bir veri modelinin geliştirilmesi, haberleşme standartlarının oluşturulması, genel amaçlı haberleşme teknolojilerinden faydalanılması ve standardizasyonun yaygınlaştırılması için AUS çatısı altında bulunan tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerinden faydalanacağımıza eminim” temennisiyle konuşmasını noktaladı.

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin tüm boyutlarıyla masaya yatırılacağı program iki gün boyunca devam edecek