Duyurular

24 Mart

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)” Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır.

27 Mart

e-Devlet Alanında Müsteşar Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı 04 Nisan 2017 Tarihinde Gerçekleştirilecektir.

13 Mart

25 Nisan'da yapılacak olan Gören Göz Cihazı Alımı İhalesi Dokümanı Yayınlanmıştır.

15 Eylül

26. DÜNYA POSTA KONGRESİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRLİYOR