Duyurular

5 Nisan

Taslak AUS Strateji Belgesi ve 2018 - 2020 Eylem Planı kamuoyu görüşlerine açılmıştır.

26 Şubat

Yeni “Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi”ne ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

30 Ocak

“Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazetede yayımlandı.

21 Aralık

Ulusal Genişbant Strateji Planı uygulamaya alındı