Taslak AUS Strateji Belgesi ve 2018 - 2020 Eylem Planı kamuoyu görüşlerine açılmıştır.

05 Nisan 2018

Taslak AUS Strateji Belgesi ve 2018 - 2020Eylem Planı kamuoyu görüşlerine açılmıştır. Görüşlerin 20.04.2018 tarihine kadar aus.hgm@udhb.gov.tr adresine görüş formunun doldurularak iletilmesi gerekmektedir.

Taslak AUS Strateji Belgesi ve Görüş Formu