“Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazetede yayımlandı.

30 Ocak 2018

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanan “Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” 27.01.2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik  

27.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren söz konusu Yönetmelik ile; Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan baz istasyonları ve radyolink istasyonları için işletmecilerce “Yer Seçim Belgesi” almak üzere ilgili Belediyelere başvurulmasına ve ilgili Belediyelerce de ücreti mukabili yer seçim belgesinin verilmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir.