Ulusal Genişbant Strateji Planı uygulamaya alındı

21 Aralık 2017

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)