Avrupa Komisyonu 2017 Yılı e-Devlet Kıyaslama (eGovernment Benchmark) Raporu Yayınlandı

04 Aralık 2017

Avrupa Komisyonu’nun düzenli olarak yayınladığı “e-Devlet Kıyaslama Raporu (eGovernment Benchmark)” 2017 yılı için yayınlanmıştır.

İki aşamalı olarak yapılan endeks çalışmasında her yıl bir aşama geçekleştirilmekte, iki aşamanın ortalaması alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu yıl yayınlanan ilk aşamada aşağıdaki yaşamsal olaylar değerlendirmeye alınmıştır:

 • İş kurma
 • Aile hayatı
 • İşsiz kalma – iş arama – başvurma
 • Eğitim

Önümüzdeki sene (2018) yayınlanacak raporda ise rutin şirket işlemleri (ekonomi), taşınma (idari/yönetimsel), küçük ölçekli alacak davası işlemleri (hukuk), araç edinme-kullanma (ulaşım) yaşamsal olayları incelenerek raporun nihai hali hazırlanacaktır.

Üstteki yaşamsal olaylar için ölçüm yapılırken aşağıdaki kıstaslar dikkate alınmaktadır:

 • Kullanıcı odaklılık
 • Şeffaflık
 • Sınır ötesi hizmet sunumu
 • Anahtar uygulamalar (eKimlik, eİmza, eKasa vb.)

Raporda ayrıca e-Devlet alanında ülkelerin gerçekleştirdikleri iyi örnekler de bulunmaktadır. Kurumlarımızın bizimle paylaştıkları bilgiler doğrultusunda oluşturduğumuz liste Avrupa Komisyonu ile paylaşılmış ve sonuç olarak raporda ülkemizden aşağıdaki çalışmalara yer verilmiştir:

 • Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • e-Devlet Kapısı Görüntülü Çağrı Merkezi – Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • UYAP SMS Bilgi Sistemi – Adalet Bakanlığı
 • İcra Malları e-Satış Portalı – Adalet Bakanlığı
 • UYAP Portalı – Adalet Bakanlığı
 • Spor Bilgi Sistemi – Gençlik ve Spor Bakanlığı
 • e-Yazışma – Kalkınma Bakanlığı
 • e-Tebligat – Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Yeni Kimlik Kartı – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
 • MERSİS – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • MERNİS – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
 • İş Bulma, Başvurma ve Sigorta Hizmetleri – Sosyal Güvenlik Kurumu
 • e-Nabız – Sağlık Bakanlığı
 • Üniversite e-Kayıt – Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
 • e-Okul (MEBBİS) – Milli Eğitim Bakanlığı

Raporu bu linkten indirebilirsiniz