Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)” Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır.

24 Mart 2017

Söz konusu taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerin 14.04.2017 tarihine kadar “Görüş Bildirim Formu”na uygun olarak Genel Müdürlüğümüze yazıyla ve e-postayla (mehmet.dogan@udhb.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

1- Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) Taslağı

2- Ulusal Genişbant Strateji Planları Kapsamında Dünyada Genişbantın Geliştirilmesine Yönelik Yapılan Çalışmalar ve Yerel Uygulama Örnekleri Raporu (Ülke Örnekleri Raporu)

3- Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form