WIMAX PROJESİ

Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Köy, Mezra vb. Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması

Evrensel Hizmet kapsamında geliştirdiğimiz bu projenin amacı, elektronik haberleşme altyapısı bulunmayan köy, mezra vb. yerleşim yerlerine sabit telefon ve internet hizmeti götürmektir.

Bugüne kadar bu sözleşme kapsamında 2060 yerleşim yeri ve askeri birlik kapsama altına alınmıştır. Bunların dışında süregelen talepler de değerlendirilerek projenin kapsamı genişlemeye devam etmektedir.