26 February 2018

Bina içi elektronik haberleşme tesislerinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan ve yayımlanan Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılmasına ilişkin “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21/02/2018 tarihli ve 30339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180221.htm

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSayfalar%2Fbehttsartname.pdf